za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
NAŠA TEMA: "OMLADINA I NASILJE"
Debata na temu "OMLADINA I NASILJE", u okviru projekta Demokratski politički forum koji vodi Centar za demokratiju, biće održana u petak, 27. februara 2009. od 11 do 14 časova u sali Narodne banke Srbije, Nemanjina 17 (ulaz iz Svetozara Markovića, II sprat).

Ova debata je, kao i serijal DPF o obrazovanju u Srbiji, naš doprinos pronalaženju sistemskih rešenja za podršku mladima. Izuzetno nas zabrinjavaju podaci da su mladi kod nas među najčešćim počiniocima, ali i žrtvama krivičnih dela. Mnoga istraživanja, kako inostrana, tako i domaća, ukazuju na to da ekonomsko propadanje i socijalna polarizacija utiču na porast opšte stope kriminaliteta. Posledice svetske ekonomske krize mogu lako postati dodatni okidač u tom pravcu. Posebno treba da nas brine što su i deca u osnovnoj školi povezana sa različitim oblicima vršnjačkog nasilja.

Da li blagovremeno i pravilno reagujemo na ovaj problem, da li su nam strategije realne i rešenja efikasna, da li su svi relevantni akteri na pravi način uključeni ili ovaj problem ignorišemo - samo su neka od pitanja koja ćemo pokrenuti na debati. Omladinsko nasilje u Srbiji ne sme se tretirati samo povodom incidenata i senzacionalistički. Na debatu smo pozvali predstavnike državnih organa, škola, naučnih i univerzitetskih centara, omladinskih organizacija, međunarodnih organizacija, civilnog društva kako bismo u debatu uveli multidisciplinarni pristup koji ova tema zahteva.

Debatom ne iscrpljujemo naš angažman u ovoj važnoj temi jer želimo da doprinesemo da se svi ključni akteri alarmiraju, da se aktivira civilno društvo u ovoj sferi i da se ovom ozbiljnom pitanju priđe na strateški i odgovoran način.

Tekstovi koji slede (rubrika DPF PREPORUČUJE) predstavljaju samo delimičnu ilustraciju stanja u našem društvu u pogledu omladinskog nasilja.

Preporučujemo Vam da pogledate i dokumente značajne za ovu temu:

Nacionalna strategija za mlade
Smernice UN za prevenciju maloletničke delinkvencije (Rijadske smernice)
Twitter