za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
Bolja zaštita uzbunjivača

Izvor: RTS 

Agencija za borbu protiv korupcije predstavila pravilnik o zaštiti uzbunjivača, osoba koje ukazuju na kriminal i korupciju. Učesnici okruglog stola o zaštiti uzbunjivača slažu se da je pravilnik nedovoljan.

Srbiji je potreban zakon za zaštitu osoba koje prijavljuju sumnje na korupciju, takozvanih uzbunjivača. Za sada je to pitanje rešeno samo pravilnikom, pa stručnjaci za borbu protiv korupcije ocenjuju da je neophodno da Parlament donese odgovarajući propis.

Umesto paketa zakona - donet je pravilnik kojim Agencija za borbu protiv korupcije pokušava da zaštiti državne službenike koji prijavljuj u korupciju u organima u kojima rade.Zorana Marković iz Agencija za borbu protiv korupcije kaže da postoje razbacane zakonske odredbe koje kada se saberu ne daju adekvatan sistem zaštite licima koja prijave sumnju na korupciju ili povrede zakona u institucijama gde rade.

Nacrt pravilnika predviđa da osoba koja prijavljuje korupciju, mora da popuni obrazac kojim zahteva zaštitu, o čemu odlučuje Agencija.

Zaštita traje do dve godine, a u tom periodu poslodavac će biti upozoren da ne sme da otpusti ili zlostavlja zaposlenog o kojem je reč, pa ni da ga premesti na niže radno mesto.Ipak, učesnici okruglog stola o zaštiti uzbunjivača slažu se da je pravilnik nedovoljan.

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je da ne očekuje i da niko ne treba da očekuje od pravilnika previše.

"Agencija je uradila ono što je mogla, ali je problem daleko krupniji od toga da može biti rešen jednim podzakonskim aktom", kaže Šabić.

Pištaljkom protiv korupcije

Jedna od najpoznatijih organizacija u Srbiji koje se mogu nazvati uzbunjivačima javnosti je internet portal "Pištaljka".

Od kada postoje, dobili su više od 800 dokumenata i različitih dokaza o korupciji i kršenju zakona. Statistika demantuje uvreženo mišljenje da građani strahuju od posledica, pa ih zato nerado javno prijavljuju. Naprotiv, tek trećina insistira na anonimnosti.

Marijana Milosavljević sa portala "Pištaljka" kaže da ljudi koji prujavljuju korupciju često šalju dokumentaciju, tako da to nisu 'rekla kazala' prijave.

"Često ih zamolimo da dostave dodatne podatke, i oni to čine, i to je građanski aktivizam", kaže Milosavljevićeva.Ista statistika pokazuje da čak 98 odsto zaposlenih nije spremno da prijavi nepravilnosti.To znači da će upravo toliki procenat korupcije i prevara ostati neotkriven, jer ne postoji adekvatna zaštita uzbunjivača. 

Twitter