za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
FEFA konferencija povodom Dana Evrope

Peta godišnja konferencija Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) održana je 10. maja u Beogradu na temu: “Reforme: politička volja i/ili administrativni kapacitet”, pod pokroviteljstvom Delegacija EU u Srbiji i Fondacije Fridrih Ebert.  

Konferenciju su svečano otvorili g. Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Republike Srbije, g. Vansen Dežer, ambasador EU u Srbiji, g. Goran Pitić, predsednik Saveta FEFA i G. Mihael Erke, direktor predstavništva Fondacije Fridrih Ebert,sazajedničkim zapažanjem o aktuelnosti ovogodišnje teme u jeku ispunjavanja uslova za zvaničnu kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskojuniji. Šef Delegacije EU u Srbiji, g. Dežer posebno je naglasio da je “Efikasna, moderna i ka građanima okrenuta javna uprava preduslov je za uspeh procesa evropske integracije Srbije”.

Na temu prvog panela, političke izuzetnosti i profesionalne državne uprave, i o tome da li se radi o idealizmu ili pretpostavci za napredak, svoje mišljenje su izložili g. Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade RS, g. Ana S. Trbović, direktorka Centra za evropske integracije i g. Svetlana Đuković, rukovodilac tima Švedske agencije za međunarodni razvoj. Vilijam Dilindžer je govorio o ulozi Svetske Banke u reformama javne uprave zaključivši da “iako su nedavne mere bile bile uspešne u ograničavanju rasta zarada, neophodne su dugoročnije sistemske mere”. Tema drugog panela se odnosila na izgradnju administrativnih kapaciteta za evropske integracije o kojoj su nešto više rekli g. Gordana Matković (FEFA), Marian Lemke (Sigma/OECD s posebnim osvrtom na javne nabavke i njihov značaj u ostvarivanju odgovorne i delotvorne javne uprave. G. Stevan Lilić je govorio o modernizaciji javne uprave. Više detalja o projektu EU pod nazivom “Praktična obuka za zaposlene u javnoj upravi” je izložio g. Ričard Laking. O projektu “Indeks ocena rada vlade” koji je sproveden prilikom reforme rada u Bugarskoj, govorio je konsultant Prajsvoterhauskupers, g. Petar Bozadžijev.

U poslednjem panelu je razmatrana uloga vlasti i akademskog i građanskog društva u pristupanju EU. Diskusiju je otpočeo g. Miloš Erić iz FEFA-e. G. Violeta Jovanović, direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je govorila o reformi lokalne uprave, na šta se nadovezao g. Petr Pajas, iz češke nevladine organizacije PASOS koji je naveo iz iskustva češke obuke državnih službenika da je neophodna kombinacija osnovnih znanja i razumevanja više različitih oblasti sa dubljim usavršavanjem pravnih i menadžerskih aspekata kreiranja mera državne politike.

G. Aleksandra Čavoški, sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union, govorila je o reformi visokog obrazovanja sa ciljem pružanja znanja i veština za napredniju srpsku državnu upravu. G. Đorđe Staničić koji predvodi Stalnu konferenciju gradova i opština Srbije je dao svoje viđenje decentralizacije i pristupanja EU.

Konferenciju su zvanično zatvorili dekan FEFA-e, g. Mihajlo Crnobrnja i državni sekretar za državnu upravu, g. Duško Radaković koji je napravio osvrt na buduće planove reforme srpske državne uprave.

Govor ambasadora EU g. Dežera možete pročitati ovde (eng).

(Preuzeto sa www.fefa.edu.rs)

Twitter