za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
Jeger: Plate ne mogu da rastu

Ekskluzivno - Šef misije MMF za ”Novosti”: Gubitak radnih mesta odslikava neuspeh srpskog modela privrednog razvoja. Jačanje dinara trebalo bi da uspori rast cena.

Zasada ne vidimo prostor u budžetu za dopunsko povećanje zarada, iako se može pojaviti ograničen i privremen prostor ukoliko javni prihodi značajno premaše planirani nivo. Dogovorili smo se sa Vladom o uslovima koji se moraju ispuniti da bi se takve isplate sprovele. Konkretno, te isplate moraju biti ograničene, ciljane i jednokratne. Ali, moramo da sačekamo barem nekoliko meseci kako bismo se uverili da će javni prihodi zaista biti veći od planiranih što bi omogućilo takve isplate -ovako Albert Jeger, šef misije MMF za Srbiju, objašnjava za ”Novosti” stav ove misije u vezi sa intenzivnim zahtevima sindikata za većim platama.

* U razgovoru sa sindikatima pomenuli ste da je u Srbiji od početka krize bez posla ostalo oko 400.000 ljudi. Da li ta brojka uključuje i one koji su radili u sivoj ekonomiji?

- To su javno dostupni podaci iz ankete o radnoj snazi i odnose se i na formalnu i na neformalnu zaposlenost. Ti podaci ne bi trebalo da budu posebno iznenađujući s obzirom na to da su ekonomski analitičari u Srbiji već pominjali tu sumu ranije. Teško je suditi o preciznosti ovih podataka, jer to zavisi od tačnosti odgovora na postavljena pitanja u anketi. Ipak, anketa o radnoj snazi je najbolji raspoloživ izvor informacija o tržištu rada u Srbiji i usklađena je sa međunarodnim i metodologijom EU.

* Da li ste uopšte zadovoljni načinom na koji se Srbija bori sa nezaposlenošću?

RECEPT ZA IZBEGAVANjE BANKROTA

* Dogovoreni su koraci koji bi trebalo da dovedu do smanjenja uzajamnih dugovanja između države i firmi. Šta oni podrazumevaju?
- Bio bi to novi zakon koji bi pomogao preduzećima koja su sposobna da prežive i imaju dobar menadžment, a previše su zadužena i zato imaju probleme da zadrže aktivu i prežive bez prolaska kroz dug i skup proces bankrota. Poverioci bi imali mogućnost da, upotrebom drugih mehanizama, ostave nešto prostora takvim preduzećima i omoguće im normalniji rad.* Inflacija je ovde veliki problem.

- Što se tiče ocene da li se Srbija na odgovarajući način suočava sa problemom nezaposlenosti, mora da se uzme u obzir nekoliko stvari. Prvo, gubitak radnih mesta u velikoj meri odslikava neuspeh srpskog modela privrednog razvoja orijentisanog ka potrošnji koji je bio aktuelan u godinama pre tekuće krize. Konkretnije, mnoga od izgubljenih radnih mesta, naročito onih u neformalnoj ekonomiji, bila su nekvalitetna i nisko plaćena. Drugo, iako je gubitak radnih mesta zaista bio bolan za srpsko društvo, došlo je i do nekog pomeranja ka efikasnijem modelu privrednog razvoja orijentisanom ka izvozu. Treće, verujemo da je moguć brži napredak u odnosu na ostvareni u oblasti strukturnih reformi. Mislimo na one reforme koje bi pospešivale investicije formalnog sektora ekonomije, unapredile poslovno okruženje i pomagale da se tokom krize ublaže i skrate bolovi takve tranzicije.

*Da li ste u razgovoru sa srpskim kolegama stekli utisak da su postavljeni pravi mehanizmi kojima bi se minimizirao uticaj međunarodnih trendova?

- Reakcija NBS na inflatorni šok bila je primereno odlučna. Nedavno jačanje dinara bi trebalo da pomogne da se uspori rast cena u toku narednih meseci, pod uslovom da se nastavi sa uzdržanošću u pogledu plata u javnom sektoru. Izvesne strukturne reforme, na primer one koje bi omogućile više konkurencije i liberalizaciju trgovine, mogle su da doprinesu suzbijanju inflatornog šoka.

* Cena električne energije biće povećana za oko 13,5 procenata od 1. aprila. Da li će to ugroziti projektovane stope inflacije?

- Ako se to poskupljenje odobri, može doći do toga da inflacija za april bude neznatno iznad trenutno očekivanog nivoa za taj mesec, ali efekat će biti privremen i relativno mali.

* Vlada Srbije najavljuje da je spremna da uđe u novi aranžman iz predostrožnosti sa MMF. Da li verujete da bi ovo bila odgovarajuća odluka?- Kako smo mi razumeli, moguće je da je Vlada naklonjena takvoj poziciji, ali to još nije njena konačna odluka. U slučaju da Vlada zatraži aranžman iz predostrožnosti, mi bismo bili spremni da ponudimo više opcija za pregovore. Ali, čak i tada, odgovarajući program bi zavisio od specifičnih uslova i reformi o kojima bi se pregovaralo i koje bi bile dogovorene, kao i od njihove implementacije. 

FORMULA ZA PLATE DO 2015.

 * Tokom pregovora sa sindikatima pomenuli ste da bi moglo da se razgovara o alternativnoj formuli za indeksaciju plata posle 2015. godine. Zašto baš tada?
- Ovim pitanjem se nismo bavili detaljnije u skorije vreme. Izmene zakona o budžetskom sistemu predviđaju mogućnost da plate u javnom sektoru budu indeksirane na drugačiji način kada se nivo troškova za zarade u javnom sektoru smanji na oko osam odsto BDP, kad god da se to dogodi. To ne mora nužno da bude 2015. godine.

 

 

 

 

 

 

 

Gordana Bulatović

Objavljeno: 25.02.2011.  

Twitter