za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
Intervju DPF: Dušan Filimonović
Dušan Filimonović, direktor Britansko-srpske privredne komore 

Na koji način se po Vašem mišljenju stvara veza između monopola i sistemske korupcije? 

Svaki uspešan privrednik želi da bude bolji od svoje konkurencije i da je istisne sa tržišta da bi stekao monopolistički status i to je normalna stvar. Ono što nije normalno je mešanje državnih institucija koji čestim promenama pravila igre pomažu jedne na uštrb drugih i direktno utiču na stvaranje monopola. Nažalost u zemljama u tranziciji sa nedovoljno jakim pravnim sistemom kakva je Srbija dolazi do sprege visokog kapitala i politike što dovodi do jake sistemske korupcije. Nama je potrebna jaka i temeljna reforma institucija! 

Kako komentarišete najave da Vlada priprema strategiju za borbu protiv monopola? Šta je do sada bila prepreka da se monopolisti ograniče, odnosno da se uspostave zdravi mehanizmi konkurencije? 

Koliko ja znam, Vlada je do sada donela preko 90 strategija ali malo se uradilo na njihovoj konkretnoj primeni. Postoje zdravi mehanizmi konkurencije koji se relativno lako mogu uvesti i uporedo bi trebalo dati veća ovlašćenja kao i jaču logističku podršku Komisiji za zaštitu konkurencije. Glavna prepreka do sada je bila da nije bilo iskrene političke volje.

Kako se problem postojanja monopola reflektuje na potencijal stranih investicija u Srbiji? Da li i koliko Srbija gubi zbog svoje politike na polju zaštite konkurencije? 

Interes stranih investitora za pozicioniranjem na naše i okolna tržišta postoji ali mnogi su bili odbijeni raznim administrativnim preprekama same vlasti koja je indirektno štitila postojeći monopolistički status nekih kompanija na ovom tržištu. Mislim da bi trebalo dosta poraditi na liberalizaciji našeg tržišta i uspostavljanju jasnih mera na zaštiti konkurencije. Mislim da Srbija dosta gubi na sporom uspostavljanju strategije za borbu protiv monopola i korupcije. 

Koji su primeri dobre prakse razvijenog tržišta kao što je britansko, koje je moguće primeniti u Srbiji za uspostavljanje produktivne tržišne utakmice?

U Velikoj Britaniji antimonopolska politika se sastoji u promovisanju konkurencije ali se na monopol gleda mnogo dinamičnije i fleksibilnije jer preuzimanja i ukrupnjavanja na tržištu su rezultat strategije korporacija sa jedinim ciljem stvaranja ekonomske efikasnosti, gde se uzima u obzir doprinos tih kompanija samom društvu kroz zaposlenja i smanjenje budžetskog deficita.

U Velikoj Britaniji postoje dva regulatorna tela i to Kancelarija za fer trgovinu (OFT - Office of faire trading) i Komisija za zaštitu konkurentnosti (CC - Competition commission) kao nezavisne profesionalne organizacije van ministarstava, sa osnovnim ciljem da tržište funkcioniše u interesu potrošača i da mogu da preuzimaju temeljne istrage gde god bude potrebno.

Zakon o preduzećima iz 2002. godine je pružio mnogo veća ovlašćenja komisiji da može naterati kompanije da preduzmu određene korake da bi unapredile konkurentnost kao što je sprečavanje preuzimanja ili prodaja dela svoga biznisa. Pre donošenja ovoga zakona njihova uloga se svodila na savetovanje same Vlade koje mere može da preduzme.

Profesionalni kadar u komisiji i veća ovlašćenja su po meni iskustva iz VB koja i mi možemo primeniti.

Kako ocenjujete sadašnji nivo ekonomskih odnosa i trgovine između Srbije i Velike Britanije i koji su načini da se oni unaprede?

Sadašnji nivo ekonomskih odnosa je skroman, gde je prošla godina bila izuzetno teška usled finansijske krize i to se osetilo i na obimu trgovine koji je bio nešto veći od 300 miliona dolara. VB se nalazi u top 15 investitora u Srbiji sa preko 60 kompanija prisutnih na našem tržištu. Tokom ove godine primećuje se povećanje obima trgovine tako da verujem da će trend značajnijeg povećanja trgovine i investicija biti u narednim godinama.

Oblasti koje interesuju britanske investitore su poljoprivreda, energetika, elektronika, infrastruktura, nekretnine I zdravstveni turizam.

Da bi se unapredio ekonomski nivo saradnje potrebno je da se temeljnije sprovede Sveobuhvatna reforma propisa zbog toga što su i dalje propisi nejasni, neefikasni i komplikovani za potencijalne investitore.

(Beograd, 22. septembra 2010)
Twitter