za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
NAŠA TEMA: "NAUKA U SLUŽBI ČOVEKA I DRUŠTVA"
Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Nauka u službi čoveka i društva".

U velikoj ekonomskoj, društvenoj i moralnoj krizi savremenog sveta, građani, svi aktivni akteri društva, traže moguće izlaze. Većina nadanja i očekivanja usmerena su prema novom znanju, prema nauci i obrazovanju, prema tehnološkim inovacijama.

Srbija mora da prati napore razvijenog sveta i da svojom strategijom razvoja nauke odgovori na savremene izazove. Sa budžetskim ulaganjima od 0,3% to je nemoguće. Nailazimo na međunarodno razumevanje, pomoć i kreditiranje, tako da se ulaganja u nauku mogu povećati.

Organizujemo javnu debatu o pravcima našeg naučnog razvoja - i analize stvarnog položaja nauke danas. Kako možemo da aktiviramo postojeće naučne resurse? Kako da stvaramo nove istraživače? Kako da podignemo nivo naučnog obrazovanja? Kako da aktiviramo kritičku naučnu javnost i objektivno vrednovanje naučnog rada? Koje projekte da favorizujemo? Kako da dođemo do dobrih projekata? Kandidujemo ove teme uz otvoreni dijalog kojim se mogu iskristalisati i druge teme. 

Demokratski politički forum
je projekat Centra za demokratiju koji za cilj ima pokretanje serije debata o strateškim pitanjima razvoja Srbije i srpskog društva.

Kroz organizaciju javnih debata o političkim pitanjima i kroz kreiranje i održavanje interaktivnog veb portala kao okvira za učešće građana u kreiranju politike i kao oruđa za promociju političke kulture i dijaloga između političara, građana, kreatora praktičnih politika, nevladinih organizacija i eksperata, "Demokratski politički forum" doprinosi unapređenju komunikacije između kreatora politike i građana.

Pozivamo Vas da se uključite u dijalog na našem FORUMU i učestvujete u kreiranju politike!
Twitter