za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
NAŠA TEMA: "PLEMENITO ZAVEŠTANJE"
Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Plemenito zaveštanje".

Transplantacija organa najrevolucionarnija je medicinska grana danas, ne samo zato što je najčešće poslednja nada za pacijente, već i zato što ima visoku etičku dimenziju. Zaveštanje organa je veoma human čin jer izražava ljubav prema čovečanstvu, prema čoveku uopšte a ne samo prema najbližima. S obzirom na predrasude i tradicionalna shvatanja, očekivano je izvesno kolebanje kod ljudi zbog čega je neophodna pozitivna kampanja u društvu.

Centar za demokratiju se u okviru svog Demokratskog političkog foruma priključuje ovoj humanoj akciji debatom pod nazivom "Plemenito zaveštanje". 

U debati će učestvovati istaknuti lekari, naučnici, javni radnici i predstavnici Ministarstva zdravlja.
Twitter