za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
NAŠA TEMA: "VREDNOVANJE, FINANSIRANJE I RAZVOJ NAUKE U SRBIJI"
Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Vrednovanje, finansiranje i razvoj nauke u Srbiji".

U skladu sa opštom politikom Centra za demokratiju da razvija stručnu, javnu raspravu o bitnim pitanjima našeg društva i države, održaćemo debatu o problemima naučnog života u Srbiji.

Budući da je nauka temeljni strateški resurs za razvoj svih oblasti društva, namera nam je da, podstaknuti primenom novih metoda vrednovanja naučnog rada (bibliometrijski pristup) i usvojenih "Kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu", povedemo raspravu i o drugim problemima nauke u Srbiji. Jednom rečju, želimo da bliže sagledamo stanje i perspektive nauke u našoj zemlji.

U debati će učestvovati predstavnici akademske zajednice, kao i ministarstava nauke i prosvete.

Uvodničari u debatu će biti državna sekretarka Snežana Pajović (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj) i profesor Ljubiša Rajić (Filološki fakultet). Moderatorka debate biće novinarka Ljubica Gojgić (B92).
Twitter