za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
NAŠA TEMA: "KAKO DA ODRASTANJE DECE U SRBIJI UČINIMO BEZBEDNIJIM"
Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Kako da odrastanje dece u Srbiji učinimo bezbednijim".

Teško da postoji značajnija društvena briga od brige za bezbednost dece. Demokratski politički forum zato želi da pokrene javnu stručnu debatu o svim pojavama koje ugrožavaju bezbedno odrastanje dece.

Cilj nam je ne samo da ukažemo na probleme već i da dođemo do konkretnih pozitivnih rešenja - uključujući sve relevantne faktore: socijalne službe, škole, Ministarstvo unutrašnjih poslova i humanitarne organizacije.

Želimo da se fokusiramo na sledeće probleme:

· Negativni uticaj kladionica, kockarnica i sličnih objekata u blizini škole
· Kriminalno delovanje organizovanih grupa za širenje narkotika u školama
· Odsustvo saobraćajne kulture i discipline vozača, i edukacija dece za ponašanje u saobraćaju
· Prosjačenje i druge zloupotrebe dece, kao i zbrinjavanje napuštene dece
· Nasilje nad decom
Twitter