za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
NAŠA TEMA: "PRAVA ZAPOSLENIH – ZAKONSKA OBAVEZA ILI DOBRA VOLJA POSLODAVACA"
Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Prava zaposlenih - zakonska obaveza ili dobra volja poslodavaca".

Propisi u oblasti radnog zakonodavstva su među najstarijim oblicima angažmana države u sferi ekonomskih i socijalnih prava, a njihovo donošenje je započeto u drugoj polovini 19. veka.

Zaposleni građani Srbije se, međutim, suočavaju sa ne malim problemima kada su u pitanju osnovna prava iz radnog odnosa koja su sasvim jasno i nedvosmisleno definisana u odgovarajućim zakonskim aktima. Pomenućemo samo neka od njih: rad bez ugovora ("rad na crno"), rad bez evidentiranog radnog vremena, uključujuči i neplaćanje prekovremenog rada, umanjivanje ili neisplaćivanje (neretko samo usmeno dogovorene) zarade, neuplaćivanje obaveza iz socijalnog, zdravstvenog i penzionog osiguranja radnika, itd, itd.

Uvodničari u debatu biće Radovan Ristanović, direktor Inspektorata za rad, Ministarstvo rada i socijalne politike, i Vidan Hadži-Vidanović, Beogradski centar za ljudska prava.
Twitter