za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
NAŠA TEMA: "REGIONALIZACIJA - USLOV RAVNOMERNOG RAZVOJA"
Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Regionalizacija - uslov ravnomernog razvoja".

Dosledni opredeljenju da podstičemo debate o aktuelnim i kontroverznim pitanjima u našem društvu, smatramo da aktuelizovano pitanje regionalizacije Srbije zahteva da se razmotre različiti pristupi ovoj temi, da se ukaže na iskustva drugih zemalja, kao i da se pitanje regionalizacije razmotri u kontekstu procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, kako radi naše bolje organizovanosti u tom procesu, tako i zbog efikasnog korišćenja strukturnih fondova EU.

Nedavno predstavljena Prva faza Strategije prostornog razvoja Srbije predstavlja dodatni podsticaj da narednu debatu Demokratskog političkog foruma posvetimo ovom pitanju.

Uvodničari u debatu biće Boško Ristić, narodni poslanik i Jovan Komšić, profesor Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu. Moderatorka debate biće Ljubica Gojgić, novinarka B92.

Na debatu smo, kao i obično, pozvali predstavnike državnih organa, predstavnike univerzitetske zajednice, stručne organizacije i udruženja građana.
Twitter