za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
Naša tema: "Besplatni udžbenici osnovcima - ustavna obaveza države i racionalni interes društva"
Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Besplatni udžbenici osnovcima - ustavna obaveza države i racionalni interes društva".

Besplatno osnovno obrazovanje proklamovale su skoro sve države pridružavajući se "Pakta o građanskim pravima i slobodama" koji obrazovna i kulturna prava stavlja uz bok sa političkim pravima građana. Naš Ustav propisuje članom 71 "Osnovno obazovanje je obavezno i besplatno".

Ali, iako postoji opšta saglasnost da se proklamovana prava poštuju, otvorena je debata o načinima da se to ostvari. Naša želja je da u javnoj debati, zajedno sa Ministarstvom prosvete, dođemo do najboljih rešenja. U radu okruglog stola učestvovaće i ministar prosvete dr Žarko Obradović.
Twitter