za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
ODRŽANE DEBATE DEMOKRATSKOG POLITIČKOG FORUMA
Pretraga
NAJAVA
Demokratski politički forum je projekat Centra za demokratiju koji za cilj ima pokretanje serije debata o strateškim pitanjima razvoja Srbije i srpskog društva.

U okviru projekta, do sada su održane sledeće debate:

Kroz organizaciju javnih debata o političkim pitanjima i kroz kreiranje i održavanje interaktivnog veb portala kao okvira za učešće građana u kreiranju politike i kao oruđa za promociju političke kulture i dijaloga između političara, građana, kreatora praktičnih politika, nevladinih organizacija i eksperata, "Demokratski politički forum" doprinosi unapređenju komunikacije između kreatora politike i građana.

Pozivamo Vas da se uključite u dijalog na našem FORUMU i učestvujete u kreiranju politike!