za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
Okrugli sto "Dosije korupcija"

U Medija centru u Beogradu održan je Okrugli sto na kojem je predstavljen prvi broj časopisa "Dosije korupcija".     

Pokretanje  časopisa  je  deo  projekta "Otvoreno  o  korupciji:  Na  putu  ka  efikasnim antikorupcijskim  politikama"  koji  realizuje  Toplički  centar  za  demokratiju  i ljudska  prava  u  saradnji  sa  Građanskom  čitaonicom  Pirgos,  Užičkim  centrom  za ljudska  prava  i  demokratiju  i  Timočkim  klubom,  uz  podršku  Fonda  za  otvoreno društvo.

Na  Okruglom  stolu  govorili  su  Dragan  Dobrašinović (Koalicija  za  nadzor  javnih finansija), Rodoljub Šabić (Poverenik za informacije od  javnog značaja i zaštitu podataka  o  ličnosti),  prof.  dr  Zoran  Ivošević, (Univerzitet  Union),  prof.  dr Miroslav  Prokopijević (Institut  za  evropske  studije)  i  Miodrag  Milosavljević (Fond za otvoreno društvo).  

Po rečima Dragana Dobrašinovića, generator i izvor korupcije  je izvršna vlast, a posle  vlasti,  razvoj  sistemske  i  ozbiljne  korupcije  podstiče  i  pravosuđe, "reformisano  na  ovaj  naopaki  i  nakazni  način  način".  On  je  ukazao  da  je  u  borbi protiv  sistemske  korupcije  veoma  važna  uloga  građanskog  društva,  koje  međutim, koliko  god  se  trudilo,  u  ovom  trenutku  nema  jasne  i  artikulisane  odgovore  na koprupcijske izazove.     

Na izdavanje "Dosijea korupcija" Koaliciju su, kako  je objasnio, motivisali oni koji su sajtove čija izrada košta 500 evra plaćali 30.000 ili 25.000 evra ili "oni koji nepostojeće  sajtove  plaćaju 30.000  evra. "Oni  koji  za  sedam  ili  deset  dana oglašavanja na turniru za  jedan plakat plaćaju pola miliona evra i koji kažu da  je sve  to  normalno  i  logično,  oni  koji  za  jedan  softver,  čiji  sadržaj  nama  nije dostupan, plaćaju preko milion evra", precizirao je Dobrašinović.  

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić  rekao  je  da  je  obračun  sa  korupcijom  postao  egzistencijalan  zadatak  koji zahteva  angažovanje  svih  društvenih  resursa.  On  je  istakao  da  je  informacija  u rukama građana važno, ali ne i najjače sredstvo u borbi protiv korupcije, navodeći da  je  mnogo  jače  sredstvo  činjenica  da  postoji  problem  doći  do  informacije  od javnog  značaja. "Čim  je  neko  rekao  da  je  nešto  tajna,  to  je  u  interesu  javnosti  i indikativno", naveo je Šabić.  

Prof. dr Zoran Ivošević rekao je, govoreći o korupciji u pravosuđu da je prisustvo korupcije  u  toj  oblasti  zabrinjavajuće. "Stanje  korupcije  u  pravosuđu  je  u  obrnutoj srazmeri sa vladavinom prava i pravnom državom", ocenio je Ivošević osvrćući se na  stanje  u  toj  oblasti  pre,  tokom  i  nakon  opšteg  izbora  nosilaca  pravosudnih funkcija. Prof. dr Miroslav Prokopijević, govoreći o ekonomskoj strani korupcije, rekao je da ta pojava razara društvo, tera investitore i mnogo "košta". Po njegovoj oceni, ključ za  borbu  protiv  korupcije  je  država,  a  izvršna  vlast  je  najoodgovornija  jer  svojim mehanizmima zaustavlja "istrage ozbiljnih slučajeva".  

Miodrag  Milosavljević,  govoreći  o  ulozi  građanskog  društva  u  borbi  protiv korupcije, istakao  je da se svaki dinar uložen u borbu protiv korupcije višestruko vraća  i  da  će  Fond  za  otvoreno  društvo  raditi  na  tome  da  se  antikorupcijska zajednica i dalje širi.

Dosije korupcija - br. 01-2011

Sadržaj:

Dragan Dobrašinović - Zašto "Dosije korupcija"?

Miroslav Prokopijević - Korupcija: Ekonomska strana

Zoran Ivošević - Korupcija u pravosuđu i pravosudni sistem

Danilo Šuković - Korupcija u procesu privatizacije u Srbiji

Olivera Jovićević - Dvadeset nerazrešenih slučajeva korupcije

Nemanja Nenadić - Zakonodavni okvir za borbu protiv korupcije u Srbiji

Rodoljub Šabić - Intervju: Građani više gladni pravde nego istine

Božo Stojanović - Uzroci i posledice korupcije i antikorupcijske mere - pouke iz literature 

07. jun 2010.

www.nadzor.org.rs