za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
Analiza srednjoročnih prioritetnih potreba jedinica lokalne samouprave u oblasti jačanja institucionalnih kapaciteta

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu krajem 2010. godine sprovelo je analizu srednjoročnih prioritetnih potreba jedinica lokalne samouprave u oblasti jačanja institucionalnih kapaciteta.

Analiza je sprovedena da bi se prikupili podaci koji će poslužiti kao polazna osnova za pripremu relevantnih strateških i drugih dokumenata, kao i za izradu predloga budućih projekata u oblasti lokalne samouprave koji će se finansirati iz međunarodnih donacija.

Analiza je bila zasnovana na istraživanju koje je sprovedeno među načelnicima uprava u svim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji. Oni su odgovorili na upitnik, koji je sadržao dvanaest pitanja u vezi s percepcijom potreba za jačanje institucionalnih kapaciteta u njihovim jedinicama lokalne samouprave. 

Upitnik je dostavljen načelnicima u 167 jedinica lokalne samouprave. Od ukupnog broja jedinica lokalne samouprave kojima je dostavljen upitnik, u istraživanju su učestvovale 102 jedinice lokalne samouprave, od čega 15 gradova i 75opština, kao i 12 gradskih opština. 

Prema rezultatima analize, učesnici istraživanja najveći značaj pridali su potrebama koje se odnose na:

• unapređenje kapaciteta zaposlenih organizovanjem obuka, razmenom iskustava i upoznavanjem s dobrom praksom;

• unapređenje radnih procesa koji se odnose na pružanje usluga građanima;

• unapređenje kapaciteta u vezi s pripremom i sprovođenjem projekata;

• uspostavljanje ili unapređenje kvaliteta rada uslužnih centara u jedinicama lokalne samouprave. 

Takođe, među prioritetima značajno mesto zauzimaju i potrebe za unapređenje primene savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija prilikom obavljanja poslova gradske, odnosno opštinske uprave, potrebe za unapređenje komunikacije u okviru gradske, odnosno opštinske uprave, kao i potrebe za unapređenje radnih procesa koji se odnose na poslove rukovođenja upravom i/ili unutrašnjim organizacionim jedinicama. 

Rezultati istraživanja dostupni su u celini na internet prezentaciji Ministarstva. Preuzmite istraživanje 

(Objavljeno u drugom broju elektronskog biltena REFORMATOR  Ministarstva za manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu)