za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
Obrazovanje – ključni resurs za društveno-ekonomski razvoj

Žarko Obradović, ministar prosvete i nauke za  Šesti bilten o socijalnom uključivanju 

 

Strateški prioritet Srbije je uključenje u Evropsku uniju. Ostvarenje ovog cilja zahteva neophodne promene koje treba da dovedu do ubrzanog društveno-ekonomskog razvoja naše zemlje, poboljšanja materijalnog položaja svih socijalnih grupa, porodica i svakog pojedinca. Znanje i obrazovanje su ključni resursi u ostvarenju ovog zadatka. Da bismo mogli da se razvijamo i primenjujemo nove tehnologije i time povećavamo zaposlenost, potrebno je da posedujemo neophodna znanja i da povećamo nivo obrazovanja našeg ukupnog stanovništva, posebno mladih generacija. Samo obrazovana Srbija može izboriti svoje ravnopravno mesto u modernoj Evropi.

Da bi obrazovanje u pravom smislu i u punoj meri bilo pokretačka snaga u procesu transformacije našeg društva, opredelili smo se da unapredimo i modernizujemo naš obrazovni sistem. Stvaranje osnove za unapređenje obrazovanja obezbeđeno je usvajanjem četiri strateška zakona – o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima i o učeničkom i studentskom standardu. Ova zakonska osnova omogućava realizaciju tri međusobno povezana cilja: unapređenje dostupnosti i pravednosti, povećanje kvaliteta i poboljšanje efikasnosti, koji čine bazne ciljeve razvoja našeg obrazovnog sistema. Primenom ovih zakonskih rešenja, kao i mera i aktivnosti koje su na osnovu njih preduzete, u kratkom roku ostvareni su bitni rezultati.

Dostupnost i ravnopravnost u obrazovanju unapređeni su kroz povećanje obuhvata dece institucionalnim predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, posebno dece iz osetljivih grupa (dece sa smetnjama u razvoju, romske dece, dece iz socio-ekonomski ugroženih sredina), kao i produženjem ranije uvedenog obaveznog i besplatnog pripremnog predškolskog programa za svu decu u godini pred polazak u školu, sa šest na devet meseci.

Od prošle godine započeli smo i sa realizacijom projekta besplatnih ubenika – u prethodnoj godini obezbeđeni su besplatni ubenici za prvi razred, a od ove školske godine to je prošireno i na udžbenike za drugi razred. Konačni cilj je da svi uzrasti dece u osnovnim školama dobijaju besplatne udžbenike, čime ostvarujemo ideju besplatnog školstva.

Dostupnost obrazovanja poboljšali smo i uvođenjem Interneta u sve škole. Ravnopravnost u obrazovanju se posebno ostvaruje i kroz proces inkluzije dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i dece iz ugroženih društvenih grupa u redovnoj školi (pri čemu se posebna pažnja posvećuje deci iz porodica sa niskim socijalnim statusom i Romima).

Za Srbiju je veoma važno da zadrži socijalnu dimenziju u obrazovanju, da obezbedi jednake šanse za sve, bez obzira na imovinski status i poreklo. Država mora da održi i unapredi besplatno osnovno i srednje obrazovanje, da obezbeđuje besplatne udžbenike, kao i da podstiče školovanje na višim stepenima obrazovanja. Samo tako možemo povećati broj obrazovanih građana u ukupnom stanovništvu i postati ekonomski prosperitetno, socijalno stabilno i demokratski razvijeno društvo, spremno i sposobno za evropske integracije.

Povećanjem dostupnosti i kvaliteta obrazovanja, odnosno povećanjem broja obrazovanih ljudi sa adekvatnim znanjima i veštinama, Srbija čini značajan korak u pravcu smanjenja siromaštva. Kroz obrazovanje se stvaraju bitni uslovi za obezbeđenje posla i egzistencije, bez obzira na starosnu dob, a posebno za deo stanovništva iz marginalizovanih i socijalno ugroženih grupa. Istovremeno, veće zaposlenje smanjuje pritisak na socijalne fondove, što pospešuje ukupnu društvenu efikasnost.

 

6. bilten o socijalnom uključivanju - mart 2011.