za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
Da ne gradimo "kule u vazduhu"
Dragoljub Mićunović

Srbija je država u jeku najteže i najsloženije tranzicije, u vremenu u kom se moraju doneti najznačajnije strateške odluke za njenu budućnost.

Odluke koje se donose predstavljaju sudbonosne odgovore na najnovije izazove vremena. Te odluke donosiće najvažnije institucije države, parlament i vlada, ali uz pomoć javnog mnjenja i brojnih ustanova društva i države.

Za kvalitet odluka i njihovu legitimnost od velikog je uticaja mobilizacija svih političkih i intelektualnih resursa. Rasprava i dijalog propraćen sučeljavanjem argumenata i različitih vizija pretpostavka je za uticaj i značaj javnog mnjenja.

Cilj ovog projekta jeste stvaranje demokratskog, političkog i kritičkog javnog mnjenja. Demokratsko odlučivanje ne sme biti svedeno samo na procedure unutar najvažnijih institucija i eventualni dijalog uskih političkih elita. Građani osećaju nelagodu i nezadovoljstvo kada se najvažnije odluke, čije posledice oni trpe, donose njima "iza leđa", kada su lišeni mogućnosti da utiču na svoju sudbinu.

Poznata je slabost predstavničke demokratije, da se vlast, "predstavnici naroda" često "otuđuju" od birača, da građani imaju sve manje mogućnosti da utiču na politiku.

Osnovno obeležje demokratije, da je "vlast naroda", ne može biti opravdano ako narod, građani nemaju uticaja na odluke, ako ne mogu da utiču na vlast, ako je samo na dan izbora njihova sudbina u njihovoj ruci.

Da bi se obezbedila participacija građana u političkom životu zemlje stvaraju se ogromne mreže nevladinih organizacija, građanskih inicijativa i akcija. One demokratizuju i razvijaju civilno društvo stvarajući paralelni sektor državnom i privrednom sektoru u naporima da se temeljne vrednosti demokratskog života održavaju i razvijaju.

Civilni sektor nije samo brana birokratskim i plutokratskim nasrtajima na društvo, već i veliki rezervoar ideja i kadrova neophodnih za valjano funkcionisanje države.

Centar za demokratiju, kao jedna od najstarijih organizacija "civilnog sektora", stekao je svoj renome najvećim delom ispunjavajući zahteve demokratije, šireći njeno polje putem političkog obrazovanja hiljada mladih ljudi, posebno studenata, na kursevima "Politea" i "Perikles", i brojnih drugih projekata za unapređenje institucija vlasti i rešavanje problema društva.

Ovim projektom Centar ulazi u strateško polje demokratije, sa željom da fokusira najvažnije probleme, da otkriva društvenu i političku stvarnost, da podstakne i organizuje rasprave, da pozove i ohrabri građane da se uključuju u raspravu iznošenjem predloga i mišljenja, da otvori široki društveni dijalog o najvažnijim temama.

Bilo je neophodno pre svega povesti raspravu o tome koji su danas najveći izazovi pred Srbijom i kakve ona odgovore može da ponudi na te izazove. Drugim rečima: koji su najpreči i strateški najvažniji problemi o kojima ćemo raspravljati.

Da bismo to uspešno činili, veoma je važno imati uvid u društvenu stvarnost. Važno je znati šta je Srbija danas, u privrednom, političkom, kulturnom, međunarodnom, socijalnom, obrazovnom, tehnološkom, civilizacijskom i demografskom smislu. Treba da znamo odgovor na pitanje koliko je vidljiva stvarna Srbija, a da ne gradimo "kule u vazduhu".

Kakvi su resursi kojima danas raspolaže Srbija da bi ostvarila postavljene ciljeve?

Odgovor ne možemo da tražimo samo u statističkim godišnjacima, mada nam oni mogu pomoći. Brojni izveštaji različitih organizacija, direktni uvidi mnogih istraživača, ciljana sociološka istraživanja, prosvetna i zdravstvena statistika, policijski i sudski izveštaji, ekonomski pokazatelji, izveštaji sa tržišta rada, stopa nezaposlenosti, broj primalaca socijalne pomoći, emigracija kadrova, stopa nataliteta, nivo siromaštva i brojni drugi podaci upotpuniće sliku Srbije i konkretnije odrediti prioritete intervencije.

Nakon opštih uvida i strateških opredeljenja rasprave, nakon realne slike srpskog društva moguće je usmeriti rasprave na konkretne probleme društva, poput krize vrednosti, porasta kriminala i korupcije, naglog raslojavanja društva, obima i posledica siromaštva, problema nezaposlenosti, ekološke zapuštenosti, niske obrazovanosti, zaostajanja i provincijalizacije nauke, problema kulture, porast svakovrsnog nasilja u društvenom životu, od porodičnog do političkog. Slabe zdravstvene preventive, porasta obolelog procenta stanovništva, socijalna i zdravstvena zaštita, slabe društvene brige o deci i omladini, uzroci pada nataliteta, teškog položaja nekih etničkih grupa, pre svega Roma, porast netolerancije i etničke distance, problemi rodne ravnopravnosti i raznih vidova diskriminacije, problem osoba sa posebnim potrebama, solidarnost i briga o starima i nemoćnima.

Tražimo odgovore na pitanja šta sve stoji na putu stvaranja pravne, uljuđene, obrazovane, prosperitetne, bezbedne, čiste, tolerantne, evropske Srbije.