za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
O PROJEKTU

DEMOKRATSKI POLITIČKI FORUM

Kroz organizaciju javnih debata o političkim pitanjima i kroz kreiranje i održavanje interaktivnog veb portala kao okvira za učešće građana u kreiranju politike i kao oruđa za promociju političke kulture i dijaloga između političara, građana, kreatora praktičnih politika, nevladinih organizacija i eksperata, "Demokratski politički Forum" doprinosi unapređenju komunikacije između kreatora politike i građana.

Ovaj projekat provociran je široko rasprostranjenim mišljenjem među demokratski orijentisanim aktivnim političarima, članovima univerzitetske zajednice i predstavnika NVO da u Srbiji nedostaje strateška politička debata, debata koja bi uključivala sve glavne aktere u društvu u definisanju i promovisanju glavnih društvenih vrednosti i koja bi tragala za najboljim praktičnim politikama u različitim oblastima u kojima se sprovode reforme.

Projekat su podržali Međunarodni centar "Olof Palme", Fridrih Ebert Fondacija i drugi donatori.

Projekat realizuje Fond Centar za demokratiju iz Beograda, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja od 1994. godine deluje u Srbiji i koja doprinosi razvoju modernog demokratskog društva u Srbiji jačanjem ljudskih i institucionalnih kapaciteta kroz istraživačke, edukativne i razvojne programe i unapređenjem ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

Za dodatne informacije pogledajte www.centaronline.org


Tim Demokratskog političkog foruma, čine:

Dragoljub Mićunović,
programski urednik DPF

Zoran Lutovac,
zamenik urednika

Milica Pođanin,
koordinatorka projekta DPF

Vesna Marjanović, urednica veb sajta
i redakcija www.politickiforum.org