za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
IMA LI PODELE VLASTI U SRBIJI?
Pretraga

Okrugli sto na temu "Ima li podele vlasti u Srbiji?" biće održan u petak, 27. maja 2016. godine od 11 do 14 časova, u Press centru Udruženja novinara Srbije, ul. Knez Mihailova broj 6/III u Beogradu.

Debata se održava u okviru projekta Demokratski politički forum, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert.

Od svog nastanka, kao oblik vladavine, demokratija je definisana kao suprotnost vladavini jednog čoveka. To je podrazumevalo učešće mnogih u vršenju vlasti u državi, u donošenju zakona, u njihovom izvršavanju i suđenja u slučaju sporova.

U liberalnoj teoriji modernih vremena – to je označeno kao podela na tri autonomna dela vlasti: zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, odnosno parlament, vladu i sudstvo.

A, kako je odavno primećeno da "vlast nastoji da se sužava", stalno je ugrožena samostalnost pojedinih delova vlasti i njenih institucija, pa je državno ustrojstvo dopunjeno raznim nezavisnim institucijama, od kojih je slobodna, kritička javnost najbitnija.

Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava, politička jednakost i sloboda građana se samo tako štite. Ove su osnovne vrednosti danas u Srbiji ugrožene, najvećim delom i zbog ugroženog principa "podele vlasti". Tačno je da je demokratija proces i da stalno mora da pronalazi nova sredstva kontrole vlasti i načina participacije građana u vlasti, ali je i kao ideja i kao oblik uređenja države zasnovana na osnovnom principu "podele vlasti" – jer vlast ne sme biti skoncentrisana u rukama jednog čoveka – to je suštinsko načelo demokratije.

Opširnije >>>

Božović: Kritička javnost je umrla

Božović: Kritička javnost je umrla

Sociolog Ratko Božović ocenio je da u duboko tradicionalnoj državi nedostaje politička kultura, te da je najveći problem "sveprisutni autoritarni mentalitet".

Božović je na promociji knjige Miodraga A. Živkovića "Nužne reforme Srbije. Danas!" ocenio da je život u partijskoj državi nedemokratski i da je "kritička javnost umrla".

DPF pita... Dragana Vujadinovića

DPF pita... Dragana Vujadinovića

Napravili smo kratak intervju sa Draganom Vujadinovićem, pomoćnikom generalnog direktora valjaonice bakra "Sevojno" i kolumnistom lista "Danas". Srbija već više od decenije prolazi kroz tranziciju i potpuni prelazak na tržišnu ekonomiju, a još uvek smo čini se daleko od tog cilja. Kako vidite dosadašnji razvoj Srbije u tom smislu? Kao odgovor na ovo pitanje citiram deo teksta iz kolumne “Obrnuta ekonomija” u listu “Danas” od 11 i 12.5.2013. godine. “Naša „obrnuta ekonomija“ je evoluirala. Nema više radikalnih manifestacija poput „kanta pumpi“, bezvrednih novčanica sa desetinom nula, zvaničnog kursa od 6 i tržišnog od 33 („devize, vize, ize...“). Odavno su na sceni suptilniji modaliteti. Prilagođeni „novom dobu“. Na prvi pogled sve je u redu i „normalno“, ali efekti i rezultati jasno pokazuju da je na sceni i dalje „obrnuta ekonomija“. U protivnom, valjda bi se jednom približili onoj famoznoj „1989.-toj“ (od kada je krenulo sve naopačke). I na taj način, i u ekonomskom smislu konačno ušli u 21 vek. Ovako smo još u 20 veku i drugom milenijumu. Sa slabim šansama da za narednih 12 godina (namerno govorim o 12 godina, jer je toliko prošlo od Petog oktobra i promena sistema, kad smo se zakleli da definitivno i bespovratno odbacujemo „obrnutu ekonomiju“), stignemo „1989-tu“ i uđemo u 21 vek. Sa dve decenije zakašnjenja, ali „bolje ikad, nego nikad“.